يك عده شياد


يك عده اي اينجا در مملكت من زندگي ميكنند كه

كمر بسته اند له كنند تمام آرزوهاي آريايي مارا

يك عده جيره خوار مفت خور كه با تمام وجود به دنبال عقب ماندن مردمند

از اينترنت و ماهواره نميترسند 

از فهميدن ميترسند

ميترسند مردم بفهمند و بلند شوند

ميروند در خيابان به تمام كشورها توهين ميكنند

پرچمشان را ميسوزانند

الاغ به رنگ پرچمشان ميسازند

و بعد ميگويند ما با دنيا مشكل نداريم

احمق هالو نفهم الدنگ 

دنيا حالا با ما مشكل دارد

به اسم توئه احمق تر از عرب جاهليت

حالا كشور ما همتراز افغانستان و سوريه و... شده

مگر اينجا جنگ است و ما جنگ زده؟!

مگر اينجا هر روز عمليات انتحاري ميشود

تو حرام زاده عرب زاده  نژاد آريايي را به قدري سست كرده اي

كه حالا به جاي علم و دانش و پيشرفت ما

همه جا حرف از زور تهديد ترور زندان و ... است

آري عرب زاده تورا ميگويم...

روزي نژاد آريايي تورا به ياد تمام جوانان مظلومي كه كشته اي

به دار ميكشد...


مشخصات

  • منبع: http://bdm.blogfa.com/post/241
  • کلمات کلیدی: تمام ,زاده ,حالا ,آريايي ,اينجا
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها